16 Březen 2021

siemens01Siemens představuje nový průmyslový software Sinec, který uživatelům přináší několik nových funkcí pro efektivní správu průmyslové sítě. Sinec splňuje současné různorodé požadavky na správu moderní průmyslové sítě a uživatelům pomáhá s výzvami digitalizace, jako jsou například neustále rostoucí počty síťových zařízení nebo bezpečnost a transparentnost stále složitějších průmyslových sítí. Navíc, kromě systému pro centrální správu sítě Sinec NMS (z angl. Network Management System), existují dva další nové Sinec nástroje – Sinec INS a Sinec PNI – a nabízejí tak další možnosti pro kompletní správu sítě.

 
04 Únor 2021

BR logoVšechny bezpečnostní technologie B&R jsou zastřešeny sjednocujícím pojmem Inteligentní bezpečná reakce (Smart safe reaction). Co to přesně znamená? Po aktivaci bezpečnostní funkce stroje dojde obvykle k jeho vypnutí. To pak znamená dlouhé prostoje a časově náročný nový náběh produkce. Často dochází i k poškození ještě nehotových produktů. Aby se tomu zabránilo, vyžaduje trh inteligentní bezpečnostní řešení. Bezpečnostní reakce by měly být přizpůsobeny konkrétním požadavkům. Dobrým příkladem může být otevírání bezpečnostních dveří, za využití bezpečnostní funkce hlídání směru pohybu zařízení, např. lisu.

 
28 Leden 2021

Fanuc 1 M20iD35 hall zmenseFANUC rozšiřuje řady M-20iD a ARC Mate 120iD o modely s 35 kg užitečným zatížením. FANUC rozšířil svou rozsáhlou řadu modelů o dva roboty: manipulační robot M-20iD/35 a svařovací verzi ARC Mate 120iD/35. Nové modely robotů kombinují vysokou kapacitu užitečného zatížení a zjednodušené vedení kabelů skrz duté rameno a zápěstí. Oba nové roboty jsou řízeny kontrolerem R-30iB Plus. Oba modely mají maximální užitečné zatížení 35 kg a dojezd 1 831 mm. Roboty M-20iD/35 a ARC Mate 120iD/35, mají nové hnací ústrojí, což má za následek schopnost zvládat větší zátěže s výrazně vyššími setrvačnostmi při zachování vysoké opakovatelnosti až do ±0,03 mm.

 
14 Prosinec 2020

IC 01Digitalizace a automatizace výroby patří v posledních letech ke stěžejním aktivitám, které mají podnikům pomoci obstát v boji s konkurencí. Jihomoravským firmám pomáhá s aplikací principů Průmyslu 4.0 již pátým rokem INDUSTRY CLUSTER 4.0. Díky inovačním auditům, ale také přednáškám, konferencím a exkurzím do chytrých továren mohou načerpat potřebnou inspiraci. Networkingové aktivity klastru jim pak pomáhají najít vhodné partnery a své záměry realizovat.

 
25 Listopad 2020

SP ČR Tranformace ISS 10348Koronavirová krize může urychlit digitální transformaci českých firem. Podniky, které už do digitálních technologií a prvků Průmyslu 4.0 investovaly, si ověřily, že jim tyto investice pomohly lépe zvládnout dopady koronavirové krize. Firmy chtějí více investovat do těchto technologií. Získají tak náskok před konkurencí a budou odolnější vůči případným dalším krizím. To jsou hlavní závěry průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR o využívání Průmyslu 4.0 mezi 99 průmyslovými firmami.

 
19 Listopad 2020

OnRobot lgGlobální virtuální akce 'OnRobot Expo' nabídne ve dnech 2. a 3. prosince živé ukázky a interaktivní prezentace. Společnost OnRobot, vedoucí dodavatel ucelené řady robotických nástrojů pro kolaborativní aplikace, otevřela registraci pro 'OnRobot Expo' – globální interaktivní virtuální akci se zaměřením na robotiku, automatizaci a kolaborativní aplikace, která se uskuteční online ve dnech 2. a 3. prosince 2020. OnRobot Expo bude hostit přední prezentátory jako jsou Camilo Buscaron, vedoucí Cloud Robotics Open Source Technology & Strategy v Amazon Web Service, Mark Cuban, investor do robotických technologií a tvůrce pořadu Shark Tank, nebo Sue Keay, CEO hubu Queensland AI. OnRobot Expo poskytne návštěvníkům 30minutové prezentace mnoha expertů na nejrůznější témata od štíhlé výroby a kolaborativních obalových aplikací až po rychle zprovoznitelná CNC řešení a způsoby, jakými mohou výrobci překonat bariéry v nasazení kamerových systémů.

 
16 Listopad 2020

Emerson 1 30478 shutterstocVýrobní firmy čelí stále se měnícím výzvám spojeným s jejich provozem. Průmyslové podniky, ať jde o procesní nebo strojní výrobu, musí zacházet s komplexní množinou proměnných, které mohou mít vliv na efektivitu strojů a produktivitu. Jakmile je vyřešen jeden problém nebo odstraněno jedno úzké hrdlo, objeví se další. Již po mnoho let používají týmy výrobních podniků jako nástroje pro zvýšení stupně automatizace, zpracování alarmů, analýzu a reportování DCS, PLC, SCADA a MES. Protože však tyto systémy zůstávají na úrovni řízení strojů stále nepropojené, jsou ostrůvky v nich obsažených informací, které by mohly být využity ke zlepšení rozhodovacích procesů na podnikové úrovni, nedostupné. Příchod průmyslu 4.0 a pokrok v oblasti elektronických komponent pomohl sadám těchto tradičních nástrojů, aby se staly mnohem chytřejšími – mimo jiné tím, že k nim přibyla konektivita s cloudem, kybernetická bezpečnost a distribuovaný výpočetní výkon. Nová konvergence systémů vytváří příležitost navrhovat nové funkce k řešení problémů, umožňuje vhled do provozu a implementaci nových technologií v oblasti průmyslové automatizace zvané „edge".

 
16 Listopad 2020

Endress netilion-analytics-Endress+Hauser zajišťuje s pomocí Netilion Analytics digitální služby s využitím moderních a bezpečných systémů průmyslového internetu věcí. Charakteristickým rysem služeb Netilion je rychlé a snadné uvedení do provozu, které umožňuje začít využívat výhody nového řešení za velmi krátkou dobu. Netilion Analytics je digitální služba, která vám umožní spravovat všechna zařízení ve vaší továrně. Využijte jejich data k eliminaci zastaralosti optimalizací a standardizací vašeho vybavení. Toto je první krok k udržení hladké a nepřetržité produktivity.

 
19 Říjen 2020

EURO IT4I new supercomputerPočátkem října došlo k podpisu smlouvy na pořízení nejvýkonnějšího superpočítače v ČR, který se zařadí i mezi nejvýkonnější v Evropě. Smlouva byla podepsána mezi Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU), společností Hewlett Packard Enterprise (HPE), která systém dodá, a IT4Innovations národním superpočítačovým centrem při VŠB – Technické univerzitě Ostrava, kde bude nový superpočítač umístěn. Superpočítač bude sloužit nejen akademické obci, ale také průmyslovým podnikům.

 
Začátek Předchozí Další Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10