18 Březen 2024

Kinali 1V éře průmyslu 4.0, která přináší revoluční změny ve výrobních procesech a v propojení technologií, se Test-it-off jeví jako nepostradatelný pomocník pro automatizaci testování primárně – ale nikoliv výlučně – elektroniky.

Kinali 2Test-it-off, systém chytrého a plně automatizovaného testování, integrující pokročilá robotická ramena AUBO s nosností až 20 kg, testovací ICT/FCT fixtury (pro testování PCB) či systémy optické kontroly. Vlastní software umožňuje firmám automatizovat repetitivní úkoly spojené s testováním. V případě zapojení systémů optické kontroly se navíc zvyšuje přesnost kontroly a snižuje riziko lidské chyby. Díky své flexibilitě a schopnosti integrace do výrobních systémů představuje Test-it-off nejen zlepšení v oblasti testování, ale také významný krok vpřed v digitalizaci a automatizaci výrobních procesů.

Co je Test-it-off?
Jde o ostrůvkové řešení vhodné pro „end-of-line" testování, zcela nezávislé na výrobním taktu. Umožňuje tak otestovat i 100 % produkce, a to i v případě vysokovýkonných produkčních linek. Díky své konstrukci je Test-it-off primárně určen pro testování v režimu High-Mix Low-Volume, kdy má zákazník široké portfolio výrobků vyráběných v menších sériích. Propojením na okolní výrobní uzly podporuje jejich maximální kooperaci a traceabilitu výrobního materiálu. Vzhledem k použití kobotů sám zvládá ovládání testovacích fixtur, manipulaci s výrobky určenými k testování, třídění otestovaných kusů na OK/NOK (nebo i více kategorií dle výsledků testování) a také následnou manipulaci se zkontrolovanými výrobky do různých druhů umístění (KLT, zásobníky, paletky, stojany a podobně).

Jak Test-it-off mění pravidla hry ve výrobě elektroniky?
Efektivita: Řešení zvyšuje efektivitu testování díky snížení potřeby zapojení člověka v celém procesu na minimum. Navíc je postaveno pro práci v režimu „Dark Factory", může tak fungovat 24/7. Při využití optické kontroly zároveň zvyšuje přesnost a konzistenci výsledků.

Snížení nákladů: Díky automatizaci řešení výrazně snižuje náklady spojené s testováním. Eliminací lidské práce, chyb a zvýšením rychlosti testování, kdy firma KINALI, tvůrce Test-it-off, garantuje minimálně stejnou rychlost jako při kontrole člověkem, se snižuje množství zmetků a zvyšuje celková produktivita výroby. Možnost napojit řešení na stávající testovací fixtury klienta dále snižuje potřebnou výši investice do automatizace.

Flexibilita a adaptabilita: Systém je navržen s ohledem na maximální flexibilitu. Ta se projevuje snadnou integrací do různých výrobních linek či ovládání různých testovacích ICT/FCT fixtur. A také snadnou výměnou jednotlivých druhů PCB k testování. To z Test-it-off činí ideální řešení pro firmy s širokým spektrem výrobků.

Kontrola 100 % výroby: Automatické testování mimo výrobní cyklus zajišťuje, že každý kus výrobku může projít kontrolou. Lze tak prověřit kompletně celou produkci.
Kinali 3

Použití v praxi
Jedním z klientů, kteří implementovali Test-it-off do své výroby, je přední český producent elektroniky. Před zavedením řešení čelil výzvám s efektivitou a přesností při testování produkce. Po zavedení řešení došlo k 30% snížení chybovosti u testovaných PCB a k 25% zvýšení produktivity oddělení kontroly. Navíc bez závislosti na lidské síle. Investice do Test-it-off se tak vrátila za necelé dva roky. Zákazník dostatečným nadimenzováním zásobníků u Test-it-off dosáhl samostatného běhu zařízení až o délce celé směny bez nutnosti zásahu člověka. Automatizace a vyloučení lidí z testování navíc vedlo k úlevám ze strany koncového zákazníka. Ten již netrval na dodatečném značení otestovaných kusů nálepkami.

Závěrem
V době, kdy se od výrobních procesů vyžaduje stále větší rychlost, flexibilita a bezchybnost, představuje Test-it-off klíčové řešení pro firmy v elektroprůmyslu i mimo něj. Jeho schopnost automatizovat a optimalizovat testování PCB i jiných výrobků přináší nejen značné snížení nákladů a zvýšení efektivity, ale také výrazně zlepšuje kvalitu výroby. To firmy pozitivně pocítí díky snížení množství reklamací.

Kinali i

www.testitoff.cz