28 Únor 2024

Axiom 1 Ingmetal 1INGMETAL s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která se od svého založení v roce 1990 zabývá strojírenskou výrobou se zaměřením na tvarově složité a přesné díly. Jako člen skupiny HIRSCH Servo Group zaměstnává INGMETAL 79 zaměstnanců, z toho 25 konstruktérů a technologů, a specializuje se na výrobu forem z expandovaného polystyrenu a polypropylenu.

Martin Středňák, programátor ve společnosti INGMETAL, potvrzuje: „Naše společnost se oficiálně stala členem skupiny HIRSCH Servo Group v dubnu 2022 a našimi zákazníky jsou společnosti, jako je skupina HIRSCH, Synprodo, HSV, Izoblok, Schaumaplast Germany, Grupor, JAS plastic."
Ve svém výrobním závodě o rozloze 1700 m², který se nachází ve slovenských Petrovanech, provozuje společnost INGMETAL 6 moderních frézovacích center a ročně vyrobí v průměru 200 forem. Technologické oddělení tvoří tým 10 techniků, kteří pracují se 3 různými CAM systémy a vytvářejí NC kód pro obráběcí stroje.
V minulosti se obrobna potýkala s kolizemi strojů, prostoji a opakovaným obráběním kusů kvůli složitosti a rozmanitosti vyráběných dílů. „Začali jsme tedy hledat řešení," dodal Martin Stredňák. „Chtěli jsme nezávislý software pro kontrolu NC kódu." Po prozkoumání trhu a absolvování prezentací a školení ve dvou různých softwarech, si společnost INGMETAL nakonec vybrala software VERICUT pro CNC simulaci, verifikaci a optimalizaci.
V roce 2021 se v INGMETAL rozhodli pro spolupráci AXIOM TECH a začali používat VERICUT pro kontrolu NC kódu.

Simulace a ověřování VERICUT
Software VERICUT odhaluje chyby, možné kolize a potenciální neefektivitu CNC obrábění. Na rozdíl od CAM simulace, která simuluje pouze interní dráhy nástrojů, nikoliv skutečná NC data, VERICUT kontroluje skutečný NC kód, který pracuje na strojích, čímž vzniká skutečné 3D digitální dvojče obrábění.
VERICUT dokáže simulovat jakýkoli CNC stroj bez ohledu na výrobce stroje a dokáže se bezproblémově integrovat s většinou CAM systémů. VERICUT se integruje do specifického softwarového prostředí zákazníka díky velkému výběru rozhraní. Simulační software je zcela nezávislý na CNC stroji, na řídícím systému stroje a CAM systému.

Axiom 2 Analyza NC KODU pro dany TYP POLOTOVARU kopiePomocí analýzy vašeho NC programu dokáže VERICUT analyzovat silové zatížení nástroje v řezném procesu.

Optimalizace řezné síly VERICUT Force
Dalším logickým krokem pro společnost INGMETAL bylo zakoupení modulu VERICUT Force, který analyzuje NC kód pro další optimalizaci obráběcích procesů, což vede k výrazné úspoře času obrábění a zvýšení životnosti nástrojů.
VERICUT Force je softwarový modul pro optimalizaci NC programu, založený na mechanických vlastnostech materiálu a geometrii břitu. Slouží k analýze řezných podmínek během celé operace NC programu. Na základě výpočtu optimální řezné sily se určí maximální spolehlivá rychlost posuvu pro dané řezné podmínky. Martin Stredňák potvrzuje: "To nám umožňuje zrychlit nebo vyhladit dráhu nástroje a tím zkrátit dobu obrábění."

Axiom 3 Eliminace siloveho zatizeni pomoci FORCE kopiePomocí optimalizace NC kódu VERICUT Force dokáže eliminovat silové zatížení a zároveň v místech nezatíženého nástroje řezný proces zrychlovat.

Během dvou let používání VERICUT Force zaznamenala společnost INGMETAL úsporu času obrábění v rozmezí 15 až 25 % v závislosti na složitosti vyráběného dílu.
Martin Středňák uzavírá: "Díky inovacím a neustálému zlepšování technologické výroby forem pro lisování EPS a EPP a tvarově složitých dílů jsme uznávanými hráči na evropském i světovém trhu. Za inovace vděčíme systému VERICUT, který je klíčem k rychlému a spolehlivému obrábění našich dílů."
I vám pomůžeme s optimalizací a digitalizací vaší výroby.
České strojírenství digitalizujeme už 30 let.

AXIOM TECH s.r.o.
www.axiomtech.czwww.plmsoftware.cz
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript